Naslovna // Društvo // Iz Privrednog drustva “Elektrosrbija” Kraljevo: Novi racuni i reprogram

Iz Privrednog drustva “Elektrosrbija” Kraljevo: Novi racuni i reprogram

Zbog izdavanja računa ovog meseca i od strane Privrednog društva „Elektrosrbija”- Kraljevo i od strane Privrednog društva „Elektroprivreda Srbije – snabdevanje” došlo je do blage konfuzije kod kupaca koji su do sada bili kupci kod Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”.

Naime, 80 – 90 posto kupaca na konzumnom području Elektrodistribucije Jagodina, koje obuhvata Jagodinu, Ćupriju, Paraćin, Rekovac, Despotovac i Svilajnac, praktično Pomoravski okrug, dobilo je račun i od Privrednog društva „Elektroprivreda Srbije – snabdevanje”, koji se odnosi na potrošnju električne energije u julu mesecu, zaključno sa 31. julom.

Podsetimo da su potrošači dobili obaveštenje za utrošenu električnu energiju zaključno sa 30. junom, i u tom obaveštenju se nalazi njihov iznos dugovanja ili pretplate koju su oni ostvarili kod Privrednog društva „Elektrosrbija”- Kraljevo. Oni kupci koji imaju dugovanja imaju mogućnost da naprave reprogram, odnosno potpišu sporazum o reprogramu sa „Elektrosrbijom” kako bi taj dug otplatili na rate, ili ako ga otplate u celosti biće oslobođeni 40 odsto dugovanja, a ta dugovanja u zavisnosti od visine duga izmiruju se u rasponu od 12 do 120 rata.

– Reprogram do 60 rata podrazumeva otpust dela duga i kreće se od 35 do 15 posto, a za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti u lokalnoj distribuciji. Jedan od uslova je izmirenje mesečnog računa za utrošenu električnu energiju u junu mesecu ove godine. Sporazum o reprogramu mogu zaključiti svi dužnici, pa i oni koji su utuženi, kao i oni kod kojih je pokrenuta prinudna naplata, ali pod uslovom da Privrednom društvu ,,Elektrosrbija” – Kraljevo nadoknade sve troškove postupka. Svi dužnici koji su ranije potpisali sporazum o reprogramu, ako žele mogu da se jave lokalnoj distribuciji kako bi sporazum prilagodili novim, povoljnijim uslovima izmirenja duga.

Potpisivanje pomenutih sporazuma o reprogramu traje od 15. avgusta do 30. novembra ove godine. Ovo je praktično finalni reprogram i poslednja prilika da neplatiše reše nagomilane dugove. Ako kupac ne izmiri dve uzastopne rate i posle upozorenja, ugovor o reprogramu biće raskinut, i celokupan dug će biti obračunat s kamatom, kao da sporazum nije ni bio zaključen. Prvi računi za utrošenu električnu energiju u julu koje izdaje Privredno društvo „Elektroprivreda Srbije – snabdevanje” stići će ovih dana ili su već stigli na adrese kupaca, što je dovelo do male zabune i nejasnoća koje ovim putem pokušavamo da razjasnimo i olakšamo kupcima da to što bolje razumeju. Po dobijanju ovog računa, praktično za mesec juli, potrebno je da se kupci električne energije koji su u pretplati obrate na šalterima Elektrodistribucije, radi podnošenja zahteva za prenos datih sredstava kako bi izmirili nove obaveze, kod novog privrednog društva.

To znači da ako ste vi u pretplati kod Privrednog društva ,,Elektroprivreda Srbije”, podnošenjem zahteva regulišete da li će ta sredstva da se vrate vama na šalteru Elektrodistribucije ili će ta sredstva na osnovu vašeg zahteva biti preusmerena na račun drugog privrednog društva EPS- snabdevanje. Za kupce električne energije je važno da se novi računi i dalje plaćaju na istim mestima i da će sve eventualne raklamacije obavljati na šalterima Elektodistribucije. Blagovremenom uplatom kupci iz kategorije domaćinstva i dalje imaju pravo na 5 odsto na svaki mesečni račun. Elektroprivreda Srbije je zbog dinamike isplate penzija produžila rok za ostvarivanje prava na popust sa 20 na 25-ti dan u mesecu, kako bi penzioneri iskoristili ovu pogodnost. Napominjemo da će kupci koji imaju zaostali dug moći da iskoriste nove uslove reprograma u narednom tromesečju, u skladu sa odlukom Upravnog odbora Javnog preduzeća ,,Elektroprivreda Srbije” i o tome će kupci biti naknadno i blagovremeno obavešteni, a na kućne adrese će im biti dostavljeni tačni termini kada treba da se jave svojim lokalnim elektrodistribucijama, kaže Dobrica Milošević, zamenik direktora ogranka Elektrodistribucije Jagodina.

Takođe, u zavisnosti od iznosa dugovanja opredeljen je i broj rata za kategoriju domaćinstva za navedene reprograme i to : za iznos dugovanja od 10 001 – 50 000 dinara predviđeno je 12 rata, od 50001 – 100 000 dinara predviđeno je 24 rate, za iznos od 100 001 – 250 000 dinara predviđeno je 36 rata, od 250 001 – 500 000 dinara predviđeno je 48 rata, od 500 001 – 1 000 000 dinara predviđeno je 60 rata, dok domaćinstva koja duguju preko milion dinara za utrošenu električnu energiju moći će svoj dug da servisiraju na 120 rata.

Za sve dodatne informacije i eventualne nejasnoće, potrošači sa konzumnog područja Jagodina mogu da se obrate na šalterima jagodinske Elektrodistibucije.

Lj. Vujić
Foto: A. Dobrosavljević

Copyright © 2012-2013 Novi Put. .