Naslovna // Tu oko nas // Rekovacka Narodna biblioteka obelezava 85 godina rada

Rekovacka Narodna biblioteka obelezava 85 godina rada

Narodna biblioteka “Dr Milovan Spasić” u Rekovcu navršava 85 godina neprekinutog rada kao jedna od najstarijih ustanova kulture u opštini i levačkom kraju. Osnovana je 12.10.1928. god. iz potrebe za knjigom i znanjem, izrastala je negovana brigom sveštenika, trgovaca, profesora, učitelja, činovnika, s početka, ali i potom „knjigoljubaca”.

O nastanku Biblioteke ne postoje pouzdana pisana dokumenta. Osnovala ju je grupa levačkih intelektualaca sa profesorom književnosti Petrom Popovićem na čelu, koji je bio sin pop- Vase. Tom prilikom, kao početni fond, pop- Vasa je poklonio dvadeset knjiga, uglavnom crkvenih.
Biblioteka je u početku bila u prostorijama Osnovne škole u Rekovcu. Pored učenika, koristili su je i građani Rekovca i okolnih sela. NJome su rukovodili prosvetni radnici Ilić Raković, Dragan Stepanović i Krsta Čabrić.

Početkom 1947. godine na inicijativu Prosvetnog saveta Levačkog sreza, Biblioteka je bila obnovljena. Prvi posleratni knjižničar je bio Živan Ilić iz Komarana, koji je pored izdavanja knjiga, prodavao i dnevnu i periodičnu štampu. Prve knjige za obnovljenu Biblioteku dariovao je general Vojislav Milojević iz Niša, rođen u Ursulu (stric narodnog heroja iz istog sela Miloja Milojevića). U to vreme Biblioteka se nalazila na mestu sadašnje Galerije i imala je samo jedno odeljenje. Radila je u sastavu Kulturno – prosvetne zajednice opštine Rekovac i nosila naziv pesnika i slikara Đure Jakšića.

Stara zgrada Biblioteke

Stara zgrada Biblioteke

Od 1963.godine Biblioteka radi u sastavu Radničkog univerziteta „Dušan Popović”. Spajanjem univerziteta iz Rekovca i Belušića, spajaju se i Biblioteke. Na taj način se stvaraju i uslovi za normalan rad i razvoj. Otvorena su odeljenja za decu i odrasle, čitaonica, magacin sa knjigama, sala za sastanke sa 20 sedišta, galerija, kancelarija za upravu.

Radnički univerzitet „Dušan Popović” 1986. godine menja delatnost u Narodnu biblioteku, koja samostalno počinje da radi od 1. oktobra iste godine.
NIRO „Politika” iz Beograda, 12.oktobra 1987. godine, Biblioteci daje ime „Ribnikar” (po prezimenu osnivača „Politike”). Biblioteka je imala dva ogranka, u Belušiću i Dragovu. Nova Biblioteka je smeštena u adaptiranoj i lepo uređenoj zgradi. U sastavu Biblioteke su se nalazile galerija i bioskop. U fondu je bilo 30.000 knjiga i 1500 članova.

Biblioteka 15.06.2010. godine menja naziv i zove se „Dr Milovan Spasić”. Milovan Spasić je rođen u Rekovcu 04.02.1817. godine od oca Ivana Spasića, seoskog kneza, i majke Jovanke. Po završetku osnovne škole odlazi u Sremske Karlovce gde pohađa gimnaziju. 1841. godine odlazi u Nemačku na dalje školovanje. Studirao je filozofske i političke nauke na univerzitetu u Haleu, Jeni i Berlinu, a na Filozofskom fakultetu Berlinskog univerziteta stekao je doktorat krajem 1843. Za biblioteku Popečiteljstva prosveštenija izradio je kataloge za sve tri grupe knjiga. 1844. je Milovan Spasić izradio prvi azbučni katalog i njegovim zalaganjem postavljeni su temelji Narodne biblioteke u Beogradu. NJegova pravila za trajno uređenje i smeštaj biblioteke ostali su dragoceni izvor ideja i stručnih upustava.

Danas je Narodna biblioteke u Rekovcu moderna ustanova kulture koja je uvek programski osmišljavala i isticala kao osnovni atribut javnosti, da zadovolji opšte-kulturne potrebe stanovništva. Biblioteka raspolaže sa fondom od preko 36.647knjiga (stručna literatura, priručnici, lektira za osnovnu i srednju školu, beletristika za odrasle i decu).

Biblioteka u Rekovcu danas

Biblioteka u Rekovcu danas

Organizacija rada i izvršavanje obaveza postavljenih zakonima u Narodnoj biblioteci u Rekovcu opravdavaju status jedine prave kulturne institucije u opštini. NJena referentnost dokazuje se kontinuirano i u lokalnoj zajednici, posebno, što je više od pola veka vodeća kulturna ustanova, jer okuplja najbrojnije grupe građana, koji čitanjem i upućenošću na knjigu podižu kulturni nivo. Ulažu se veliki finansijski napori da se populariše knjiga, širi znanje i zadovolje edukativno-kulturne potrebe građana.

Prvi pravi ljudi u svim vremenima bili su okupljeni oko Biblioteke.
„Svaki čitalac je ili lutalica koji zastajkuje ili putnik koji se vratio kući”. Biblioteka je Odisejevo utočište, dom zbog kojeg večni lutalica zaplače pri povratku, posle svih čuda koje je video i doživeo”.

B. Tomić

Copyright © 2012-2013 Novi Put. .