Naslovna // Društvo // Iz kuće se izmešta nasilnik a ne žrtva

Iz kuće se izmešta nasilnik a ne žrtva

 

DIREKTORKA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U JAGODINI BISERKA JAKOVLJEVIĆ O TIMU ZA BORBU PROTIV NASILJA I NOVOM ZAKONU

  • Novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici omogućava da žrtve ostaju u kući a nasilnik bude izmešten. Tako će žrtve imati veće poverenje u institucije i u naš rad – rekla je Biserka Jakovljević

  • Nasilje u porodici je rasprostanjena društvena pojava u Srbiji. Čini se, bar po onome što možemo videti u medijima, da ima sve više slučajeva porodičnog nasilja, čak i onih slučajeva koji se završavaju tragično, smrću žrtve. O tome, da li je nasilje sveprisutnije ili se o tome više govori u medijima i žrtve, uglavnom žene, sada češće prijavljuju nasilnika, za Novi put govori direktorka Centra za socijalni rad u Jagodini Biserka Jakovljević.

-Evidentirano  je više slučajeva nasilja u porodici ali jedini razlog je što je došlo do drugačije podele posla i evidentiranja, tako da se i pokušaj nasilja i ono na šta se sumnja da je nasilje, evidentira. Tako je povećan broj statistički. Od kada postoji porodica kao institucija postoji i porodično nasilje tako da je pojava zastupljena kao i ranije – rekla je Biserka Jakovljević.

Ipak, činejnica je da se poslednjih godina više govori o nasilju. Postoje razne grupe za podršku žrtvama nasilja koje hrabre žene da prijave nasilnika.

-Ovakvi razgovori i emisije su jedan od načina da se žrtve ohrabre da prijave nasilje. Kod nas postoji pojava da žene koje trpe nasilje zapravo ne prepoznaju to nasilje. One smatraju da je to sastavni deo njihovog porodičnog života. Za to vreme ugroženo je njihovo emotivno, psihičko i fizičko zdravlje. Najveći efekat ima to kada žrtva nasilja autentično priča o tome u medijima. To je najbolji način da druge žrtve prepoznaju nasilje. Na tome se dosta dugo radi na nivou cele države. Insistira se da se nasilje prijavi na vreme kako bi se pomoglo žrtvi i kako bi se sprečili tragični ishodi – objasnila je Biserka Jakovljević.

Centar za socijalni rad u Jagodini prvi je u Srbiji oformio Tim za borbu protiv nasilja u porodici. Za prvih pet meseci rada tog tima registrovano je više od 200 prijava nasilja.

-Ovaj tim je formiran avgusta prošle godine. Imamo radnike koji su obučeni za tu oblast, imaju iskustva sa žrtvama nasilja. Oni rade samo sa porodicama gde postoji nasilje. Njihov najveći zadatak je da prepoznaju intezitet nasilja, koja vrsta nasilja je u pitanju i da procene da li je ugrožena bezbednost i zdravlje žrtve, da li su ugrožena deca i da nakon toga naprave plan i odrede mere da se nasilje spreči. Oni deluju i savetodavno i interventno – kazala je Jakovljević.

Članovi ovog tima, osim sa žrtvom, razgovaraju i sa nasilnikom.

-Tim je u obavezi da obavi razgovor i sa nasilnikom. Uglavnom se svi nasilnici odazivaju našem pozivu i dolaze u Centar za socijalni rad. Sa njima može da se obavi solidan profesionalan razgovor. Svi nasilnici, bar sa kojima sam ja razgovarala, shvataju situaciju u kojoj su se našli i shvataju rizike. Jesu sarađivali i radili na tome da koriguju svoje ponašanje i u nemalom broju slučajeva to i urade – rekla je direktorka Centra za socijalni rad u Jagodini.

Ona naglašava da je, prilikom takvih razgovora teško proceniti da li će nasilnik biti u satnju da izvrši i veće krivično delo.

-Na to utiče puno faktora ali postoji i nasilje visokog stepena. Postoje nasilnici sa kojima ne može da se radi, koji ne prihvata korekcije i mere koje Centar predlaže. Tada postoji opasnost da nasilje eskalira. U tim situacijama mi predlaženo žrtvama nasilja, ženi i deci, da dođu u Sigurnu kuću, da se na izvesno vreme izmeste iz okruženja nasilnika. Postoje nasilnici koji su spremni da žrtvu proganjaju. Imamo odličnu saradnju i sa Sigurnom kućom u Beogradu tako da ponekad i tamo šaljemo žrtve. Prošle godine je 14 žena i dece bilo smešteno u Sigurnu kuću i jedan smeštaj u Beogradu. Na žalost, mnoge žene se vrate nasilniku kada izađu iz Sigurne kuće a zatim ponovo prijave nasilje. Neke se odvoje u svakom smislu, u fizičkom i ekonomskom. Neke se vrate kod roditelja, neke nađu posao i stan i počnu da žive samostalno – rekla je Biserka Jakovljević.

Porodično nasilje je široka oblast i svaki slučaj je drugačiji, Postoje različite vrste nasilja, različiti inteziteti, različiti rizici. Ljudi koji rade sa žrtvama nasilja, pre svega, moraju da budu dobro edukovani, ali i da imaju iskustva u toj oblasti.

Nedavno usvojen Zakon o sprečavanju nasilja u porodici omogućiće da se nasilnik privremeno zadrži u pritvoru ili izmesti iz kuće.

-Zakon će stupiti na snagu otprilike juna. Novina zakona je što policajac koji izađe na teren po prijavi nasilja može samosatlno, bez naloga tužioca, da izrekne meru lišavanja slobode ili privremenog zadržavanja na 48 sati. Nakon toga, tužilac može da produži meru na duži period ako treba. Tako može da se deluje interventno, što mi do sada nismo mogli jer smo iz kuće izvodili žrtvu a ne nasilnika. Mi i žrtve smo imali utisak da su žrtve kažnjene a ne nasilnik koji ne izlazi iz kuće. Sada će biti drugačije. Žrtve će ostati u kući a nasilnik će biti izmešten. Tako će žrtve imati veće poverenje u institucije i u naš rad. To će svakako uticati na njihovu bezbednost. Policija će biti edukovana da proceni stepen nasilja i rizik. Nasilje visokog rizika svako može da proceni jer žrtva ima vidljive povrede na telu, ali opasnost u našem radu je kako proceniti nasilje koje na izgled ne deluje kao nasilje visokog rizika , ali to jeste. Mi ćemo davati svu podršku policiji u tom radu, kao i do sada – rekla je Biserka Jakovljević.

Direktorka Centra za socijalni rad Biserka Jakovljević  ističe da je ova ustanova spremna za primenu zakona kao i da, kada je u pitanju porodično nasilje, uspešno sarađuje sa ostalim nadležnim institucijama, kao što su policija, tužilaštvo, sud i zdravstvene ustanove.

J.L.

 

Copyright © 2012-2013 Novi Put. .