Naslovna // Društvo // Obuka za 27 polaznika iz Šumadije i Pomoravlja

Obuka za 27 polaznika iz Šumadije i Pomoravlja

 

 

Prva obuka za profesionalne upravnike zgrada završena je u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac. Sertifikate i pravo da izađu na ispite, koji su počeli u ponedeljak, dobilo je 27 polaznika. U toku je prijavljivanje kandidta za drugi ciklus.

Obuku, koja je trajala od 15. do 28. juna, pohađali su polaznici ne samo iz Kragujevca, već i nekoliko gradova regiona: Jagodine, Paraćina, Ćuprije, Topole, Aranđelovca, Smedereva i Svilajnca.

Polaznicima su uručeni serifikati, a sledi im izlazak na ispit. Teme obuke, koja je trajala 50 školskih časova, bile su pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada, administrativni i finansijski apekti upravljanja zgradom, karateristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure, kao i komunikacija.

Zakonom je predviđeno da se najmanje dva puta godišnje organizuju obuke i ispiti za sticanje licenci. Naknada za polaganje ispita, izdavanje licence i upisa u registar iznosi 13.000 dinara bez PDV-a. Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela, a polažu se četiri oblasti koje su predviđene pravilnikom. Pismeni deo ispita ima 40 pitanja, odnosno po deset za svaku tematsku oblast. Ukupan broj bodova na pismenom delu ispita je 100. Pismeni deo ispita traje najduže 120 minuta. Kandidat je položio pismeni deo ispita ukoliko je ostvario najmanje 70 bodova, odnosno po 70 odsto u svakoj tematskoj oblasti. Usmeni deo ispita, koji ima najmanje po 3 pitanja iz svake tematske oblasti, polaže kandidat koji je prethodno položio pismeni deo.

N.P.

Copyright © 2012-2013 Novi Put. .