Naslovna // Društvo // Rad Osnovnog suda u Jagodini: Do sada rešeno 8836 predmeta

Rad Osnovnog suda u Jagodini: Do sada rešeno 8836 predmeta

U sudu se primenjuju sve propisane mere bezbednosti kada je korona virus u pitanju. Stranke mogu da podnesu pritužbu ukoliko smatraju da postoje nepravilnosti ili da se postupak odugovlači, rekao je predsednik Osnovnog suda Žarko Milanović

Zgrada Osnovnog suda osnovana je 1908. godine

Zgrada Osnovnog suda u Jagodini izgrađena je davne 1908. godine i predstavlja jednu od najreprezentativnijih u ovom gradu. To je sud opšte nadležnosti za teritoriju grada Jagodine i opštinu Rekovac. Sudi u krivično pravnim i građansko pravnim predmetima. U prošloj, 2019. godini rešen je 14661 predmet, prosečno 74 po sudiji, a ove godine bez obzira na otežane okolnsoti u radu izazvane pandemijom korona virusa, rešen je zapažen broj predmeta, rekao nam je Žarko Milanović, predsednik Osnovnog suda u Jagodini:

Žarko Milanović, predsednik Osnovnog suda u Jagodini

Što se tiče rada suda u periodu vanrednog stanja, Osnovni sud u Jagodini je postupao po hitnim predmetima. Posle završetka vanrednog stanja, doneto je posebno upustvo o radu suda i pravilo ponašanja: kako stranaka, tako i zaposlenih u sudu. To podrazumeva kontrolu ulaska stranaka i zaposlenih u sud, obavezno nošenje maski na licu, kao i merenje temperature pri ulasku u sud. Primenjuju se pravila u vezi broja prisutnih lica u sudnici. U tom smislu, koristimo veliku salu koja predstavlja reprezentativni objekat u zgradi suda, a u dogovoru sa predsednikom Višeg suda, koristimo i prostorije Višeg suda koje su veće i pogodnije za održavaje suđenja sa većim brojem učesnika u postupku. U toku ove godine rešeno je 8836 od ukupno 12702 predmeta koja su bila u radu. Od toga je rešeno 1069 starih predmeta. Ostalo je u radu je 3866 predmeta, od čega su 273 stara. Prosečno po sudiji, u Osnovnom sudu u Jagodini u radu je oko 200 predmeta, od čega su 14 stara. Mi smo u ovom teškom periodu za rad uspeli da rešavamo predmete i nastavićemo dalje sa takvim radom –rekao je Milanović.

U toku ove godine, do sada je rešeno 8836 predmeta

Predsednik Osnovnog suda dao je i informaciju za stranke koje smatraju da postoje nepravilnosti u postupku:

-Stranke mogu da podnesu pritužbu predsedniku suda ukoliko smatraju da se postupak odugovlači i da postoje neke nepravilnosti u toku postupka, kao i neki uticaji koji mogu značajno da utiču na tok postupka. U slučaju podnošenja pritužbe, kao predsednik suda u obavezi sam da u roku od 15 dana odlučim po pritužbi posle izjašnjenja postupajućeg sudije. O pritužbi i načinu njenog rešavanja, obaveštavaju se kako stranke, tako i predsednik Višeg suda, Ministarstvo i Visoki savet sudstva –istakao je Milanović.

Građani imaju pravo da podnesu prigovor na suđenje u razumnom roku ukoliko smatraju da postupak traje duže nego što je uobičajeno. Prigovor se podnosi predsedniku suda radi ubrzanja postupka, ujedno i zahtev za naknadu štete ukoliko im je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku.

D.M.

tagovi:

Copyright © 2012-2013 Novi Put. .