Naslovna // Tema dana // Uvek u službi naših klijenata

Uvek u službi naših klijenata

Maja Stevanović, direktor Filijale AIK Banke u Jagodini, o kreditnim karticama i oročenoj štednji

Maja Stevanović, direktor Filijale AIK Banke u Jagodini

Zašto kreditne kartice smatrate dobrim izborom za vaše klijente?

To je svakako raspoloživost unapred određenog kreditnog limita i korišćenje sredstava po potrebi. Pored toga, ono što izdvaja kreditne kartice u odnosu na druge bankarske proizvode jeste to što postoji više opcija za servisiranje duga, kako po redovnoj otplati rata bez kamate ili revolvingu.


Bitno je da korisnici znaju da je uvek potrebno imati dovoljno sredstava u rezervi kako bi pokrili neočekivane troškove.

Na ovaj način povećavate potrošačku moć, obezbeđen vam je pristup novcu 24 sata bilo gde u svetu kao i fleksibilnost pri plaćanju ili podizanju gotovine. Takođe, omogućeno je lakše upravljanje troškovima budući da se svaki trošak registruje na stanju računa kreditne kartice, odnosno nema naknade za prevremenu otplatu kao kod kredita.

Savet koji bi mogao da posluži korisnicima kreditnih kartica je činjenica da su kreditne kartice poželjnije za plaćanja na POS terminalima, a manje za podizanje gotovine, obzirom na to da se pri podizanju gotovine sa ovom karticom primenjuju određene tarife.

Koja je prednost kreditne kartice u odnosu na čekove?

Ono što kreditne kartice čini pametnijim izborom u odnosu na čekove jeste to što je iznos na čeku, kao i broj izdatih čekova, limitiran. Broj čekova zavisi od visine primanja vlasnika računa, kao i urednosti primanja, broja nerealizovanih čekova koje korisnik već ima u posedu

Koji su benefiti korišćenja kreditne kartice?

Kreditnu karticu kao savremeno sredstvo plaćanja možete koristiti za plaćanje na internetu, iznajmljivanje vozila, rezervisanje hotela i slične aktivnosti. Kreditne kartice omogućavaju i fleksibilnost u otplati nastale potrošnje, obzirom da je minimalna mesečna obaveza korisnika svega 5% od ukupne potrošnje iz prethodnog perioda (Revolving plaćanje), a dinamiku otplate ostatka (5%-100%) korisnik sam određuje.

This image has an empty alt attribute; its file name is AIK-Banka-Å¡tednja-768x1024.jpg


Koje mogućnosti pruža AIK banka korisnicima kreditnih kartica?

Bez obzira na to da li se radi o plaćanju u zemlji, inostranstvu, putem interneta ili podizanju novca na bankomatu, korisnici kreditnih kartica AIK Banke na raspolaganju imaju mogućnost da svoju potrošnju podele na rate i to uz samo jednu SMS poruku čime se iznos transakcije se deli na 3, 6, 9 ili 12 mesečnih rata.

Korisnici sami biraju broj rata, kao i transakciju koju žele da otplate u jednakim mesečnim ratama. Prednosti korišćenja ovih kartica su brojne, jer su bez obračuna kamate ako se rate otplaćuju na vreme i koriste se brže i lakše od čekova. Jedino ograničenje je raspoloživi iznos na kreditnoj kartici a kupovina i podizanje gotovine sa otplatom na rate je dostupna za sve transakcije u Srbiji i u inostranstvu, dok se naknada  plaća uz prvu dospelu ratu.

Kako razumeti termin „oročena štednja“?


Oročena štednja je oblik investicije oko koje ćete imati najmanje briga. Radi se o računu na koji polažete jednokratni depozit. Na vaš novac se zaračunava fiksna ili promenjiva kamatna stopa. Fiksna kamata garantuje vam uvek isti prihod od štednje za sve vreme njenog trajanja. Razvoj alternativnih ulaganja, kao što su osiguranje, kupovina nekretnina i dr, radi ostvarenja prinosa su manje likvidna, a njihovo ponovno pretvaranje u novčana sredstva zahteva troškove za korisnika, zbog čega se sigurna, oročena štednja na kraju uvek najviše isplati.

U čemu je prepoznatljivost AIK Banke na našem tržištu?


AIK Banka, sa 40 godina dugom tradicijom na bankarskom tržištu, prema svim pokazateljima poslovanja je među najvećim i najuspešnijim bankama, te je od velikog broja građana i firmi prepoznata kao stabilna, likvidna i jaka institucija kojoj sa punim pravom možete pokloniti svojepoverenje.
Svoje poslovanje i aktivnosti širimo i van granica Srbije na tržište EU.
Uslovi štednje u AIK Banci su među najpovoljnijim na tržištu, i godinama unazad se kao referentna ponuda građanima navodi ponuda AIK Banke. AIK Banka je prepoznatljiva po svojoj sigurnosti, solventnosti, likvidnosti i pouzdanosti.

Koje tipove štednje AIK Banka nudi svojim klijentima?


AIK Banka svojim klijentima nudi čitav set štednih proizvoda koji su kreirani u skladu sa njihovim potrebama i interesima. Zavisno od roka na koji se štedi, valute u kojoj se štedi, željene raspoloživosti sredstava i ciljane kamatne stope, Banka nudi svojim klijentima Fleksi štednju po viđenju u EUR, Standardnu oročenu štednju u stranoj valuti i dinarima, Oročenu štednju u EUR sa stepenastim modelom obračuna kamate, Oročenu deviznu štednju u EUR sa slojevitim modelom obračuna kamate i Specijalnu fleksibilnu oročenu štednju u dinarima.

This image has an empty alt attribute; its file name is AIK-kreditna-kartica-slika-1024x536.jpg

Copyright © 2012-2013 Novi Put. .